Strona głównaMieszkaniaSprzedaż mieszkania a podatki i deklaracja roczna PIT

Sprzedaż mieszkania a podatki i deklaracja roczna PIT

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że sprzedając mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia, jest zobowiązany do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w terminie należy liczyć się z karą finansową nałożoną przez fiskus. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy ze sprzedaży mieszkania i kto może skorzystać z “ulgi mieszkaniowej”?

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy kto sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT-39 i zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%. Okres 5 lat liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Przykład: Pan Kowalski nabył mieszkanie 12 maja 2014 roku. W styczniu 2019 roku wystawił mieszkanie do sprzedaży, będąc przekonanym że pięcioletni okres już upłynął. Jednak zgodnie z przepisami ustawy, okres 5 lat liczony będzie od 31 grudnia 2014 roku i minie on dopiero 31 grudnia 2019 roku. Jeśli pan Kowalski sprzeda mieszkanie przed 31 grudnia 2019 roku będzie musiał rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Deklarację należy złożyć na formularzu PIT-39 oraz uiścić podatek do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż mieszkania.

W przypadku, gdy sprzedaż mieszkania nastąpiła po upływie 5 lat od jej nabycia, nie powstaje obowiązek podatkowy i nie trzeba składać zeznania podatkowego.

“Ulga mieszkaniowa” – kto może skorzystać?
W przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia można skorzystać z tak zwanej “ulgi mieszkaniowej”, czyli zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży. Może z niej skorzystać każdy, kto w ciągu 3 lat od sprzedaży mieszkania wyda uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe (np. zakup innego mieszkania, domu lub działki budowlanej, a także remont własnego domu lub mieszkania). Jeżeli przychód ze sprzedaży mieszkania nie zostanie wydatkowany w całości na własne cele mieszkaniowe, dochód będzie zwolniony w wysokości liczonej według wzoru: dochód x wydatki na cele mieszkaniowe / przychód ze sprzedaży (iloczyn dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży mieszkania).

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne